Naar inhoud

Meer info

Procedure aanvraag evenementen

Een evenement organiseren

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken.

De gemeente ondersteunt de organisatoren van evenementen die plaatsvinden op haar grondgebied. Maar zij moeten ook voldoen aan een aantal verplichtingen. Die worden opgelegd voor de veiligheid en om onnodige hinder te vermijden.


Welk evenement vraag je dan best aan bij de gemeente?

Organiseer je een fuif, concert/optreden, festival, voorstelling, sportactiviteit, braderij, (rommel)markt, buurtfeest… dat plaatsvindt op openbaar domein of op privéterrein en publiek toegankelijk is, dan is het nodig om voortaan je toelating aan te vragen via het online evenementenplatform ‘EagleBe’.


In EagleBe kan je eenvoudig een toelating voor een evenement digitaal aanvragen of eventuele bijkomende vergunningen zoals: een geluidsafwijking, inname openbaar domein… Met het systeem willen we vooral naar een gebruiksvriendelijkere manier van werken gaan voor onze diensten én onze burgers.

Wanneer moet de aanvraag ten laatste worden ingediend?

Aanvraagtermijn Type evenement
Ten laatste 21 dagen vooraf Buurtfeest, circus
Ten laatste 60 dagen vooraf Fuif, concert, optreden, voorstelling, sportactiviteit
Ten laatste 180 dagen vooraf Festival, braderij, rommelmarkt


Veel eenvoudiger aanvragen van evenementen

Naast het digitaal aanvragen van je evenement kan je ook je evenement opvolgen. In het verleden moest je nogal wat papierwerk in orde brengen en had je vaak geen idee wat de status van je aanvraag was. Nu doorloop je enkel de stappen die relevant zijn voor jouw evenement en je kan je dossier op elk tijdstip opslaan, later vervolledigen of het in de toekomst opnieuw raadplegen en hergebruiken. Heel handig dus als je elk jaar wederkerende evenementen organiseert.


De vrijetijdsdienst behandelt jouw dossier

Ze verzamelen de nodige adviezen, leggen je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en ze brengen jou als organisator en alle betrokken diensten op de hoogte over de beslissing. Via e-mail word je op de hoogte gehouden over de verdere afhandeling van je aanvraag.


De belangrijkste voordelen van EagleBe op een rij (indien je een account aanmaakt)

  • Je kan je aanvraag altijd en overal indienen (pc, tablet, smartphone);
  • Je kan je oude aanvragen kopiëren en aanpassen om een nieuwe aanvraag in te dienen;
  • Je kan de status van je dossier zelf opvolgen;
  • Je kan meteen zien of er reeds andere zaken op het openbaar domein zijn ingepland waarmee je rekening moet houden.


Klik hier om je aanvraag te doen.


Meer info

Vrijetijdsdienst
vrijetijd@merksplas.be
014 63 94 42