Inbuizen of overwelven van baangrachten

Wil je een baangracht inbuizen of overwelven om toegang te krijgen tot je perceel? Dan heb je een vergunning nodig van de gemeente of van het Agentschap Wegen en Verkeer. Wie die vergunning aflevert, hangt af of je aan een gemeenteweg of aan een gewestweg woont.

Procedure

Het inbuizen gebeurt door de gemeente en is volledig gratis voor jou. Je staat wel zelf in voor de aankoop en tijdige levering van de materialen.

Je woont aan een gemeenteweg:

 1. Bezorg een brief aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt daarin je naam, telefoonnummer, adres en eventueel je mailadres.
 2. In die brief vermeld je ook het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren.
 3. En een omschrijving waarom je de werken wil uitvoeren (bv. aanleggen oprit...).
 4. Voeg een opmetingsplan of liggingsplan bij waarop je aanduidt hoe je je oprit wil aanleggen.
 5. Op het eerstvolgend college van burgemeester en schepenen wordt je aanvraag behandeld en krijg je zo snel mogelijk een antwoord of je de werken mag starten.

Je woont aan een gewestweg:

 1. Je bezorgt je aanvraag aan: technische.dienst@merksplas.be.
 2. In die brief vermeld je ook het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren.
 3. En een omschrijving waarom je de werken wil uitvoeren (bv. aanleggen oprit...).
 4. Voeg een opmetingsplan of liggingsplan bij waarop je aanduidt hoe je je oprit wil aanleggen.
 5. Onze technische dienst stuurt deze informatie door naar Agentschap Wegen en Verkeer. Die bezorgen een schriftelijke beslissing aan jou en een kopie ervan aan ons. Daarna weet je of je de werken mag starten.

Gewestwegen in Merksplas

Gewestwegen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert deze wegen en fietspaden. In Merksplas zijn dat:

 • Steenweg op Beerse;
 • Steenweg op Hoogstraten;
 • Steenweg op Rijkevorsel;
 • Steenweg op Turnhout;
 • Steenweg op Weelde;
 • Leopoldstraat;
 • Schuttershofstraat;
 • Kerkstraat;
 • Pastorijstraat.
Naar top