Naar inhoud

Inname openbaar terrein

omleiding

Ben je van plan een evenement te organiseren of een bouwwerf in te richten waarbij je openbaar domein van de gemeente Merksplas moet innemen? Moet er aan je huis een container geplaatst worden? Moet er een vrachtwagen van een verhuisfirma voor je deur kunnen laden of lossen? Dan heb je een vergunning nodig.

Onderaan deze pagina kan je via het e-loket je aanvraag indienen.

Graag één week op voorhand indien er weinig hinder te verwachten valt, bij werkzaamheden van minder dan één dag of als er geen verkeersbelemmering mee gepaard gaat.

Graag vier weken op voorhand indien veel hinder, bij inrichting voor een grotere bouwwerf voor meerdere dagen of bij wegenwerken of evenementen met een gewijzigde verkeersafwikkeling.

Dit geeft de gemeente de tijd om te overleggen met verschillende instanties zoals de politie, toestemming te vragen aan de Administratie Wegen en Verkeer bij gewestwegen, desgevallend een signalisatievergunning of politieverordening op te maken, de hulpdiensten en de Lijn te verwittigen.

Om je aanvraag te kunnen beoordelen zodat je activiteiten (evenement of werkzaamheden) kunnen plaatsvinden met de minste hinder voor een vlotte verkeersdoorstroming en bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker vragen wij je om ons niet alleen de nodige informatie te geven maar ook om een plannetje bij te voegen met een duidelijke situatieschets, aanduiding van de te plaatsen signalisatie en een alternatief voor de zwakke weggebruiker (zonder dat die daarvoor noodzakelijkerwijze de straat moet oversteken).

Particulieren (geen aannemers) kunnen met de vergunning voor een parkeerverbod bij de technische dienst parkeerverbodborden ontleend worden. Ga voor de aanvraag tijdens de openingsuren persoonlijk langs op het gemeentehuis of neem contact op via minderhinder@merksplas.be
Er wordt een ontleenbevestiging opgemaakt waarmee je op een af te spreken tijdstip de borden kan afhalen aan- en ook terugbrengen naar- de gemeentelijke magazijnen aan de Industrieweg 3 (ma t/m do: 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.30 uur en vrij: 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 14.30 uur).

E-loket