Je inrit verharden of aanpassen

Wil je een gedeelte van het openbaar domein voor je woning verharden of aanpassen, dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen en dit zowel voor een gemeenteweg als voor een gewestweg. Pas na ontvangst van de vergunning, mag je met de werken starten.

Procedure

Er zijn 2 procedures om je vergunning aan te vragen. Alles hangt af van aan welk type weg je woont. Als je aan een gemeenteweg woont kan het lokaal bestuur je toestemming geven om de werken uit te voeren. Woon je aan een gewestweg, dan moet je toestemming krijgen van Agentschap Wegen en Verkeer.

Je woont aan een gemeenteweg:

 1. Bezorg een brief aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt daarin je naam, telefoonnummer, adres en eventueel je mailadres.
 2. In die brief vermeldt je ook het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren.
 3. En een omschrijving waarom je de werken wil uitvoeren (bv. aanleggen oprit...).
 4. Voeg een opmetingsplan of liggingsplan bij waarop je aanduidt hoe je je oprit wil aanleggen.
 5. Op het eerstvolgend college van burgemeester en schepenen wordt je aanvraag behandeld en krijg je zo snel mogelijk een antwoord of je de werken mag starten.

Je woont aan een gewestweg:

 1. Je bezorgt je aanvraag aan: technische.dienst@merksplas.be.
 2. In die brief vermeldt je ook het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren.
 3. En een omschrijving waarom je de werken wil uitvoeren (bv. aanleggen oprit...).
 4. Voeg een opmetingsplan of liggingsplan bij waarop je aanduidt hoe je je oprit wil aanleggen.
 5. Onze technische dienst stuurt deze informatie door naar Agentschap Wegen en Verkeer. Die bezorgen een schriftelijke beslissing aan jou en een kopie ervan aan ons. Daarna weet je of je de werken mag starten.

Afspraken

Voor de aanleg van je oprit moet je rekening houden met enkele basisregels. Ook hier is de weg waaraan je woont bepalend.

Je woont aan een gemeenteweg:

 • Inritten voor particuliere woningen mogen maximaal 6 meter breed zijn.
 • Inritten voor (landbouw)bedrijven of -percelen mogen 8 meter breed zijn. Hier mag van afgeweken worden als de straat zo smal is dat een oprit van 8 meter niet volstaat.
 • Je moet je inrit aanleggen met grijze klinkers die minimum 8 cm dik zijn.
 • Je moet kopmuren plaatsen die minstens 30 cm dik zijn en minstens 30 cm boven de verharding van de inrit uitsteken. Ze moeten gefundeerd zijn en gemetst worden met kleine rode machinesteen.
 • Zowel bij particuliere woningen als bij (land)bouwbedrijven of -percelen meten de kopmuren afgewerkt worden met een gemetste rollaag.
 • Je staat zelf in voor het onderhoud van de inbuizing en de inrit.
 • Bij bv. wegenwerken, blijf je eigenaar van de gebruikte materialen.

Je woont aan een gewestweg:

 • Inritten voor particuliere woningen mogen maximaal 4,5 meter breed zijn.
 • Inritten voor (landbouw)bedrijven en landbouwpercelen mogen breder zijn. Dat wordt bepaald door het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij vermelden de exacte afmetingen in je vergunning.

Gewestwegen in Merksplas

Gewestwegen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert deze wegen en fietspaden. In Merksplas zijn dat:

 • Steenweg op Beerse;
 • Steenweg op Hoogstraten;
 • Steenweg op Rijkevorsel;
 • Steenweg op Turnhout;
 • Steenweg op Weelde;
 • Leopoldstraat;
 • Schuttershofstraat;
 • Kerkstraat;
 • Pastorijstraat.
Naar top