Eerste inschrijving lang verblijf of her-inschrijving niet-Belg

Je beschikt nog niet over een Belgisch verblijfsdocument en wil ingeschreven worden in Merksplas voor een periode langer dan 3 maanden.

Ben je uitgeschreven geweest naar het buitenland als niet-Belg of afgevoerd van ambtswege, dan kan je ook een afspraak maken om een herinschrijving te bekomen.

Verhuis je van een andere gemeente naar Merksplas of binnen de gemeente Merksplas zelf, dan kan je je adreswijziging hier doorgeven, maar informatie op pagina adreswijziging.

Voorwaarden

De mogelijkheid tot inschrijving is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Deze mogelijkheden zullen door onze dienst vreemdelingenzaken bekeken worden.

Retributiebijdrage DVZ

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen aan Vreemdelingenzaken om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun aanvraag. 

De bijdrage moet niet worden betaald als je jonger bent dan 18 jaar.

Voor meer informatie over de bijdrage en hoe deze te betalen, kan je terecht op de website van dienst Vreemdelingenzaken of u kan mailen naar burgerzaken@merksplas.be.

Dossierkost

Het opstarten van een dossier kost 20 euro per dossier, te betalen bij de dienst vreemdelingenzaken van het gemeentehuis.

Wat meebrengen?

  • Paspoort;
  • Nationale identiteitskaart (enkel voor EU burger);
  • Alle documenten die relevant zijn voor je verblijfsprocedure, opgevraagd door dienst vreemdelingenzaken: arbeidsovereenkomst, huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de kruispuntbank, documenten van advocaat ...;
  • Eventueel betalingsbewijs van de retributie (indien dit aangegeven wordt door onze dienst vreemdelingenzaken);
  • Recente pasfoto.

Regelgeving

Meer informatie over de verschillende procedures vind je terug op de website van vreemdelingenzaken.

Naar top