Kadervormingssubsidies voor sportverenigingen

Erkende Merksplasse sportverenigingen kunnen de deelnamegelden voor kadervorming van trainers en bestuursleden geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Ze moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden.

Voorwaarden

  • De aanvragende vereniging is een erkende sportvereniging.
  • De betrokkene is aangesloten bij de betreffende erkende sportvereniging.
  • Het volgen van de cursus heeft als doel een kwaliteitsverhoging van de cursist aangaande zijn functie binnen de erkende sportvereniging.
  • De betrokkene dient de cursus met goed gevolg te beĆ«indigen. Het aan de cursus verbonden diploma of attest moet m.a.w. behaald worden.
  • De betrokkene heeft een minimumleeftijd van 16 jaar.

Reglement en aanvraagformulier

Het reglement in detail en het bijhorende aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Downloads

Naar top