Kansspelinrichtingen klasse III

Inhoud

Voor het exploiteren van kansspelen klasse III in een drankgelegenheid moet er een vergunning klasse C aangevraagd worden bij de Kansspelcommissie (het betreft maximaal 2 bingotoestellen en maximaal 2 machines met verminderde inzet). Bij de aanvraag moet een verklaring van de burgemeester worden toegevoegd waaruit blijkt dat de exploitatie van de drankgelegenheid aan de wettelijke vereisten voldoet. Zo moet je o.a. beschikken over een drankvergunning.

Procedure

Via een aangetekende zending richt je je vraag tot advies aan de dienst vergunningen van de gemeente.

Binnen de 2 maanden na ontvangst zal de burgemeester een advies aan de Kansspelcommissie bezorgen. Indien dit niet gebeurt binnen de 2 maanden zal de Kansspelcommissie er vanuit gaan dat het advies positief is.

Een vergunning voor kansspelen klasse III is 5 jaar geldig.

Voor meer info kan je terecht op de website van de Kansspelcommissie.

Naar top