Kappen van bomen

Voor het kappen van bomen heb je in Merksplas steeds een vergunning nodig. De regelgeving en bijhorende procedures zijn complex. We maken een onderscheid tussen 4 categorieën.

1. Een boom kappen in bosverband (bos blijft bos)

Wil je wil bijvoorbeeld een bestaand naaldhoutbos omvormen naar een bos met inheems loofhout of een 'dunning' uitvoeren in je bos? Dan moet je een kapmachtiging aanvragen bij het agentschap natuur en bos. Dat kan via hun e-loket.

Meer info en aanvragen

2. Een andere bestemming geven aan je bos (bos verdwijnt)

WIl je bomen in bosverband kappen voor het bouwen van een woning of weekendverblijf? Dan heet dat ontbossing en moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. In bepaalde gevallen moet je vooraf ook een ontheffing ontbossingsverbod aanvragen. Elke ontbossing moet gecompenseerd worden. Dat kan in natura (herbebossing), financieel of via een combinatie van deze opties.

Meer info over ontbossing

3. Een houtkant of bomenrij rooien

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen heb je meestal een omgevingsvergunning vegetatiewijziging nodig. De gemeente is bevoegd voor het verlenen van deze vergunning.

Meer info

Aanvragen

4. Een boom kappen in je tuin

Ook voor het kappen van een boom in je eigen tuin heb je vooraf een kapmachtiging nodig. Via deze regelgeving blijft het mogelijk om waardevolle, landschapsbepalende bomen bescherming te bieden.

De kapvergunning kan uitsluitend worden aangevraagd door de eigenaar. Dat kan eenvoudig door een mail te sturen naar de milieudienst. Je laat weten welke boom(soort) je wil kappen en motiveert de reden. Je geeft ook aan of je een nieuwe boom wenst te planten. Beeldmateriaal is altijd welkom.

Ook subsidies voor bebossing

Wist je dat er ook subsidies zijn voor bebossing? Als boseigenaar kan je daarvoor beroep doen op een Bosgroep.

Meer info over subsidie voor bebossing

Vragen?

We beseffen dat de materie rond het kappen van bomen erg ingewikkeld is. Zie jij door de bomen het bos niet meer, dan ben je altijd welkom op de milieudienst voor een extra woordje uitleg.

Naar top