Algemeen

De gemeente Merksplas voorziet opvang voor kinderen voor en na school en tijdens vakanties.

Voor wie?

  • Alle kinderen die in Merksplas of Zondereigen naar school gaan.
  • Alle kinderen die in Merksplas of Zondereigen wonen.
  • Alle kinderen van ouders die in Merksplas werken.
  • Alle kinderen die tijdens vakanties bij familie in Merksplas verblijven.

Waar worden de kinderen opgevangen?

  • Tijdens het schooljaar en op losse vakantiedagen worden de kinderen opgevangen in Kinderclub de Spetter.
  • Tijdens schoolvakanties:
    • Kleuters (Kadees): in Kinderclub de Spetter
    • Lagere school (Kids en Vips): De Speelkolonie

Pedagogisch concept

We willen een thuis bieden voor kinderen uit het basisonderwijs die voor en na school en in de vakanties opvang nodig hebben omdat hun ouders gaan werken.

Opvang is vrije tijd voor je kind, waarbij het accent op spelen ligt. De kinderen kiezen zelf met wie en wat ze spelen, dat is goed voor hun sociale ontwikkeling. Het speelgoed is aangepast aan de verschillende leeftijden en ze kunnen binnen of buiten, rustig of luidruchtig, spontaan of voorbereid in onze mooie tuin ravotten. Al onze begeleid(st)ers hebben een groot hart voor de kinderen en zullen je kind warm onthalen en ondersteunen waar nodig.

Jij bent als ouder de eerste en allerbelangrijkste opvoeder van je kind. Wij communiceren steeds open naar de ouders, zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er in de kinderopvang gebeurt. Zo kan je je kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Je bent ook steeds welkom op de opvang voor een kennismakingsgesprek.

Huishoudelijk reglement

Wil je gebruikmaken van de diensten van de kinderopvang, neem dan het huishoudelijk reglement door dat werd opgesteld. Dat vind je onderaan de pagina terug.

Downloads

Naar top