Kort verblijf niet-EU: Aankomstverklaring (bijlage 3)

Een aankomstverklaring is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken of familiebezoek.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door vanaf de datum van de binnenkomst-stempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Als niet-EU burger moet je na je aankomst in ons land een aankomstverklaring afhalen in de stad of gemeente waar je verblijft.

Voorwaarden

  • Voor niet-EU-burgers die voor maximum 3 maanden in BelgiĆ« op vakantie, familiebezoek of zakenreis zijn.

U bent vrijgesteld van deze verplichting als:

  • je verblijft in een hotel of een logementshuis;
  • je bent opgenomen in een ziekenhuis of een verpleeginstelling;
  • je aangehouden werd en opgesloten bent in een detentiecentrum.

Geldigheidsduur

De aankomstverklaring is maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in Belgiƫ, behalve als:

  • de duur van je visum minder dan 3 maanden bedraagt;
  • je voorheen in een andere lidstaat van het Schengengebied verbleven hebt. In dat geval is de geldigheidsduur van de aankomstverklaring gelijk aan de duur van het visum C min de duur van het verblijf in de andere lidstaat.

Wat meebrengen

  • Geldig nationaal paspoort;
  • Eventueel geldig Schengenvisum C of D;
  • Eventuele verblijfskaart van ander EU-land;
  • Recente pasfoto.

Regelgeving

Verblijfswet van 15 december 1980

Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

Naar top