Lokaal overleg Huis van het Kind Merksplas

Het Lokaal Overleg Huis van het Kind wil het lokaal bestuur adviseren over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning, maar ook vooral een forum zijn waar alle actoren die met kinderen en kinderopvang bezig zijn, samen te brengen.

Zo wordt het lokaal overleg een middel om samenwerkingen te helpen realiseren tussen alle partners die in de gemeente werken met ouders en opvoeders en voor kinderen en jongeren.

Taak

Het lokaal overleg adviseert het lokaal bestuur over:

 • opmaak beleidsplan kinderopvang;
 • uitvoering beleidsplan kinderopvang;
 • uitbouw initiatieven in onze gemeente;
 • andere (op vraag van de gemeenteraad).

Het Lokaal Overleg Huis van het Kind wil kinderopvang en opvoedingsondersteuning blijven optimaliseren door:

 • het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart te brengen;
 • mee te zoeken naar oplossingen bij eventuele tekorten;
 • de basiskwaliteit van de opvang in Merksplas te bewaken;
 • ouders te informeren over het kinderopvangaanbod in de gemeente;
 • het organiseren van vormingen, activiteiten die nuttig kunnen zijn voor alle actoren.

Samenstelling

 • Voorzitter en secretaris (niet stemgerechtigd);
 • Vertegenwoordiging van lokale actoren: buitenschoolse kinderopvang, diensten voor opvanggezinnen, kinderdagverblijf, boemerang …;
 • Vertegenwoordiging van gebruikers: ouderraad, gezinsbond, ouders;
 • Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur (niet stemgerechtigd): schepen van kinderopvang, afgevaardigde OCMW;
 • Afgevaardigde(n) van Kind en Gezin (niet stemgerechtigd).
Naar top