Mantelzorgtoelage

Voor wie?

Ons lokaal bestuur keert een toelage uit aan zorgbehoevende personen. Die toelage kan aangevraagd worden door personen die:

 • niet voltijds in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven;
 • ouder zijn dan 21 jaar en gestoord zijn in de oriënteringszin of dagelijks toezicht nodig hebben.
 • in Merksplas gedomicilieerd zijn, ouder dan 65 jaar zijn en:
  • bedlegerig of stoelvast zijn;
  • moeten geholpen worden bij het eten;
  • iedere dag een volledig toilet nodig hebben, uitgevoerd door iemand anders;
  • dagelijks toezicht nodig hebben.

Let op: in onze gemeente wordt de Mantelzorgtoelage toegekend aan de zorgbehoevende. De toelage moet ook in naam van de zorgbehoevende aangevraagd worden.

Hoeveel bedraagt die mantelzorgtoelage?

 • De toelage bedraagt 3 euro per dag en dit voor een maximum van 120 dagen.
 • De aanvraag kan je elk jaar van 1 mei tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar doen.

Hoe vraag ik de toelage aan?

De aanvraagformulieren vind je onderaan deze pagina terug of haal je op bij de sociale dienst tijdens hun spreekuur, elke werkdag van 9.00 - 11.30 uur of op maandagavond van 18.00 - 19.30 uur.

Je eerste aanvraag?

Dan bezorg je ons zowel het aanvraagformulier als een doktersattest.

In 2023 ook al een Mantelzorgtoelage ontvangen?

Dan hoef je niet opnieuw een medisch attest te bezorgen. Enkel een aanvraagformulier is dan voldoende. Een aanvraagformulier wordt niet automatisch toegestuurd. Je kan dit ophalen tijdens het spreekuur van de sociale dienst of onderaan op deze pagina.

Inleveren van je documenten

Het ingevulde aanvraagformulier (en eventuele doktersattest bij een eerste aanvraag) bezorg je ingevuld én ondertekend terug via sociaalhuis@merksplas.be of tijdens het spreekuur van de sociale dienst, elke werkdag tussen 9.00 en 11.30 uur of op maandagavonden tussen 18.00 en 19.30 uur.

Downloads

Naar top