Medisch pedagogische toelage

De gemeente Merksplas kent een toelage toe aan een ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van zijn/haar zwaar gehandicapt kind onder de leeftijd van 21 jaar.

Voorwaarden

  • Invaliditeit van meer van 66 %
  • minstens 6 punten voor de drie pijlers die de FOD Sociale Zekerheid hanteert
  • en/of 4 punten voor de eerste pijler waarvoor een bewijs van verhoogde kinderbijslag dient voorgelegd te worden.

Bedrag

Het gaat om een jaarlijkse toelage ten bedrage van 425 euro. De toelage wordt op de persoonlijke bankrekening gestort op voorwaarde dat het gevraagde attest van de verhoogde kinderbijslag voorgelegd wordt. De toelage is bedoeld als tussenkomst in de kosten van de bijzondere zorgen die dergelijk kind vereist.

Aanvragen

  • Je kan de toelage enkel aanvragen tussen 1 januari en 31 oktober. In die periode verschijnt er op deze pagina een knop om het formulier te downloaden.
  • Je kan ook langskomen op het Sociaal Huis tijdens de spreekuren van de sociale dienst om het formulier samen met één van onze medewerkers in te vullen.

Naar top