Naar inhoud

Meerjarenplan

Het gemeentedecreet bepaalt dat het gemeentebestuur in de loop van het eerste jaar van een legislatuur (2013 dus) een meerjarenplan moeten opstellen voor de volgende zes jaar (2014-2019 dus). Het budget van het eerste jaar van die periode (2014, het tweede jaar van de legislatuur) moet trouwens gebaseerd zijn op dat meerjarenplan. Alle documenten vind je hieronder: