Mobiliteitsstudies (Noorder)Kempen

De gemeente Merksplas wordt net als andere omliggende gemeentes geconfronteerd met een aantal problemen die we lokaal niet kunnen oplossen.

Studie

Daarom heeft de provincie Antwerpen samen met de 14 gemeentes uit de Noorderkempen een studie laten uitvoeren voor onze regio samen met andere betrokken partners als De Lijn en de betrokken intercommunales. Hierin worden de verschillende visies en uitgevoerde studies over onze streek via een overkoepelende studie, in opdracht van de Provincie Antwerpen, gedestilleerd tot een gebiedsgerichte visie voor de Noorderkempen. Deze studie en de actiepunten die hieruit voortgekomen zijn, worden momenteel uitgevoerd.

Vervoerregio Kempen

Voor de Kempen is de Vervoerregio Kempen, onder leiding van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met alle 28 gemeentes een studie gestart om de verkeersleefbaarheid van de Kempen te verbeteren. De focus van dit plan ligt op het invoeren van de nieuwe principes als basisbereikbaarheid, leefbare kernen en de nieuwe wegencategorisering die de Vlaamse Overheid sinds kort hanteert.

Naar top