Mobiliteitsplan Merksplas

Het mobiliteitsplan cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden.

Wij kiezen voor duurzame mobiliteit

De gemeente Merksplas moet vlot bereikbaar zijn, maar daarnaast is het belangrijk om er aangenaam te wonen, te werken en te verblijven. Merksplas kiest voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang aan voetgangers (stappen), fietsers (trappen), en collectief vervoer (openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (privévervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.

Een mobiliteitsplan is een werkdocument

Een goedgekeurd mobiliteitsplan is een startpunt waarin de klemtonen liggen op de realisatie van de actiepunten om zo te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam verkeers- en mobiliteitsbeleid. De gemeente neemt initiatief in de uitwerking en opvolging van dit beleidsplan.

Naar top