Mondiale raad

De Mondiale raad is de spreekbuis van de mensen en organisaties in onze gemeente, die zich belangeloos inzetten voor een betere wereld.

Werking

De Mondiale Raad is een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking die:

  • samen met het gemeentebestuur een beleid ontwikkelt inzake ontwikkelingssamenwerking;
  • het beleid van het gemeentebestuur op dat vlak te ondersteunt voor zover dat beleid in overeenstemming is met de visie van de Mondiale aad;
  • helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dat beleid;
  • zelf initiatieven ontwikkelt inzake ontwikkelingssamenwerking.

De gemeente voorziet in samenspraak met de Mondiale raad jaarlijks een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteunt.

Naar top