Naar inhoud

Merksplas voor een betere wereld

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wereldraad
Het Merksplasse gemeentebestuur heeft veel aandacht voor het eigen dorp, maar staart zich niet blind op de eigen gemeente en kijkt ook wat er in de rest van de wereld gebeurt.

Jaarlijks voorziet de gemeente een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. Een gedeelte van deze uitgaven ligt vast en gaat ondermeer naar de Wereldraad, 11.11.11 en de Wereldwinkel.

Bovendien steunt zij een aantal ontwikkelingsprojecten van Spetsers die in het buitenland actief zijn.

De verdeling van deze subsidies gebeurt op basis van een subsidiereglement. Dit subsidiereglement is onlangs gewijzigd en uitgebreid. Tot nog toe kregen enkel ontwikkelingsprojecten van langere duur en engagement steun vanuit de Wereldraad. Vanaf nu is het ook mogelijk om ontwikkelingsprojecten van kortere duur in te dienen:

 

Spetsers of personen die een band met Merksplas hebben

en voor een korte periode (er is een duidelijke start- en einddatum en duur is minder dan 1 jaar). naar een ontwikkelingsland/gebied gaan

in het kader van:

  • een inleefreis of sportief event ten voordele van een ngo of vierde pijlerinitiatief
  • stages of vrijwilligerswerk

 

Na einddatum van het project is opvolging of contact met het project geen must. Het maximumbedrag aan subsidies per project is 250 euro en dient als ruggensteun voor de projectindiener. Hieronder kan je lezen welke langdurige projecten de gemeenteraad in 2017 goedkeurde en dus gemeentelijke ondersteuning krijgen. Hopelijk kunnen we dit lijstje volgend jaar nog verder aanvullen met nieuwe ontwikkelingsprojecten:

 

  • Leo Verheyen: Criança feliz in Brazilië
  • Pieter Peeraer: soepkeukenproject in Zuid-Afrika
  • Chris Leys: sociaal educatief project in Senegal
  • Gust Lauweryssen: Andinet project in Ethiopië
  • De Stem van de Slachtoffers in de Rechtbank- Guatemala - Jef Huet

 

Heb je zelf een ontwikkelingsproject, langdurig of eerder van korte duur? Dan kan je het reglement opvragen en een indieningsformulier opvragen bij de gemeentelijke cultuurdienst en een subsidieaanvraag indienen tot en met 1 juni 2018.

Je richt je aanvraag aan:

 

College van burgemeester en schepenen

Markt 1 – 2330 Merksplas  

Datum van het bericht: dinsdag 07 november 2017
Alle nieuws