Naar inhoud

Bekendmaking M.E.R.

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

plan MER
Met schrijven d.d. 26 oktober 2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage (Mer) een beslissing genomen aangaande de plan-m.e.r.-plicht van het GRUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Kempische Kleiputten’ in Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout.

Het dossiers is behandeld onder het nummer SCRPL17253. Op basis van de screeningsnota en de adviezen is de dienst Mer van mening dat het voorgenomen plan geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieueffecten en dat derhalve de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota en de beslissing kunnen op de website van de dienst Mer (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank) en op het gemeentehuis geraadpleegd worden.

Datum van het bericht: maandag 27 november 2017
Alle nieuws