Naar inhoud

Terinzagelegging van de kennisgeving van het aanmeldingsdossier (ontwerp-milieueffectrapport) voor het uitbreiden, wijzigen en hernieuwen van het pluimveebedrijf Klaasen en Co, Steenweg op Zondereigen 85 te Turnhout.

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Spetser
Klaasen en Co wenst een uitbreiding te realiseren van 80.000 naar 165.000 slachtkuikens door het verder opvullen van bestaande stallen en bijbouwen van twee nieuwe stallen.

Klaasen en Co wenst een uitbreiding te realiseren van 80.000 naar 165.000 slachtkuikens door het verder opvullen van bestaande stallen en bijbouwen van twee nieuwe stallen. Daarbij zullen alle stallen worden uitgerust met een ammoniakemissiearm stalsysteem. Er wordt ook een uitbreiding van de grondwaterwinning gevraagd.

In het milieueffectenrapport (MER) zal een evaluatie gemaakt worden tussen de vergunde en de geplande situatie. Deze wordt in dit MER in twee delen onderzocht: een minimaal scenario met enkel opvullen van de bestaande stallen en een volledige uitbreiding.

Tijdens deze terinzagelegging kunnen opmerkingen worden geformuleerd die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Bezwaren kunnen nu niet worden geformuleerd. Dat kan later in de fase van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.

Het aanmeldingsdossier dat de methodiek en inhoudsafbakening van het ontwerp-milieueffectrapport omvat ligt ter inzage op de vergunningendienst van de gemeente Merksplas van 23 oktober tot en met 23 november 2018.

Opmerkingen en/of bezwaren dienen binnen deze periode schriftelijk overgemaakt te worden:

Datum van het bericht: vrijdag 19 oktober 2018
Alle nieuws