Naar inhoud

Terinzagelegging van de kennisgeving van het aanmeldingsdossier (ontwerp-milieueffectrapport) voor het uitbreiden en hernieuwen van het pluimveebedrijf Stoffels Ludovica

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

spetser
Terinzagelegging van de kennisgeving van het aanmeldingsdossier (ontwerp-milieueffectrapport) voor het uitbreiden en hernieuwen van het pluimveebedrijf Stoffels Ludovica, Lochtenberg 4A te Merksplas.

Stoffels Ludovica wenst een uitbreiding te realiseren van 44.660 naar 203.500 slachtkuikens. De 44.660 slachtkuikens zijn momenteel gehuisvest in 2 traditionele stallen. De uitbreiding zal gerealiseerd worden door het bouwen van 3 nieuwe stallen, zodat de slachtkuikens gehuisvest zijn in 5 stallen. De 3 nieuwe stallen zullen voorzien worden van een ammoniakemissiearm stalsysteem, de 2 bestaande stallen blijven traditionele stallen. 

Er wordt tevens een hernieuwing gevraagd van de milieuvergunning.

In het milieueffectenrapport (MER) zal een evaluatie gemaakt worden tussen de vergunde en de geplande situatie.

Tijdens deze terinzagelegging kunnen opmerkingen worden geformuleerd die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Bezwaren kunnen nu niet worden geformuleerd. Dat kan later in de fase van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.

Het aanmeldingsdossier dat de methodiek en inhoudsafbakening van het ontwerp-milieueffectrapport omvat ligt ter inzage op de vergunningendienst van de gemeente Merksplas van 20 november 2018 tot en met 20 december 2018.

Opmerkingen dienen binnen deze periode schriftelijk overgemaakt te worden:

 

Meer info

Dienst vergunningen

014 63 94 38 – vergunningen@merksplas.be

Datum van het bericht: maandag 19 november 2018
Alle nieuws