Naar inhoud

Vacatures Penitentiair bewakingsassistenten voor de FOD Justitie met Rosetta-contract

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

logo justitie
De FOD Justitie zoekt penitentiair bewakingsassistenten:

voor haar Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen  (59 plaatsen) voor de gevangenissen van:

 • Antwerpen (15 plaatsen)
 • Beveren (10 plaatsen)
 • Brugge (10 plaatsen)
 • Gent (3 plaatsen)
 • Leuven centraal (5 plaatsen)
 • Mechelen (5 plaatsen)
 • Merksplas (5 plaatsen)
 • Turnhout 6 plaatsen

De missie van DGEPI is het waarborgen van een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het oog op een optimale re-integratie van de gedetineerde in de maatschappij.

Een job als penitentiair bewakingsassistent vraagt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: gedetineerden, collega’s en de directie. Je gelooft in een zinvolle detentie waarin de focus op herstel en reintegratie ligt.

Teamwerk is erg belangrijk, want je werkt in een continudienst. Je laat je met andere woorden niet afschrikken door ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, zelfs op zon- en feestdagen.

Een groot deel van je job bestaat uit het toezien op de veiligheid en dit door:

 • fysieke controles uit te voeren, bijvoorbeeld het fouilleren van personen.
 • de toegang en de aanwezigheid van personen te controleren, bijvoorbeeld bij de verplaatsingen van gedetineerden, medewerkers en bezoekers…
 • gedetineerden alleen of in groep te begeleiden en te observeren, bijvoorbeeld in de werkplaatsen, tijdens bezoek…
 • bewakingsopdrachten uit te voeren op een sectie of een leefeenheid.
 • incidenten te melden, net als informatie die je relevant lijkt voor de directie.
 • de veiligheidsinstallaties te inspecteren.

Daarnaast zorg je ook voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen de gevangenis door:

 • maaltijden te bedelen, kledij rond te brengen, de kantine te verzorgen, … Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de gedetineerden.
 • het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d. te organiseren.
 • vragen van gedetineerden te beantwoorden. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten.
 • toe te zien bij bijzondere activiteiten van een bepaalde groep gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.

Profiel

 • Je hebt de Belgische nationaliteit, je bent jonger dan 26 jaar en je beschikt minstens over een diploma hoger secundair onderwijs.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur in het kader van een startbaanovereenkomst (Rosetta: minder dan 26 jaar) van minstens 6 maanden, eventueel verlengbaar.
 • Wedde: 26.508,16 EUR (bruto jaarlijks geïndexeerd)
 • Extra premies en toelagen
  • een premie onaangenaamheden (25 euro)
  • een vergoeding voor de avond- en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150 %
  • een dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
  • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

Selectieprocedure

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar de gevangenis(sen) van uw voorkeur voor 22 maart 2019 via volgend(e) e-mailadres(sen) :  

 

Na het onderzoeken van uw kandidatuur, zal je worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit interview worden je motivatie en de vereiste competenties geëvalueerd.

Datum van het bericht: maandag 04 maart 2019
Alle nieuws