Naar inhoud

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Merkske
Voor een aantal onbevaarbare waterlopen, waaronder het Merkske geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

 

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt.

 

Je kunt de besluiten nalezen op www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid.

 

De einddatum van het captatieverbod is nog niet bekend, maar minimaal tot 29 juli 2019. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html

 

 

Datum van het bericht: woensdag 03 juli 2019
Alle nieuws