Naar inhoud

Schoolvervoerplan Merksplas

Schoolvervoerplan
De gemeente Merksplas heeft in samenwerking met de scholen, politie, Gemeentelijke Adviesraad Verkeer, KC De Spetter en de Provincie Antwerpen een eerste stap gezet in een project met als doel de schoolomgeving en de weg naar school veiliger en aangenamer te maken voor de kinderen en hun ouders.

Mobiliteitsadviesbureau TRIDÉE werd aangesteld als onafhankelijke deskundige voor dit project in goede banen te leiden.

Na een enquête, waarvan de resultaten door TRIDEÉ verwerkt zijn tot een rapport, werd in overleg met de lokale partners het schoolvervoerplan en de bijhorende schoolroutekaart opgemaakt. Dit afgewerkt geheel werd op maandag 2 maart voorgesteld aan de leden van de gemeenteraad en de betrokken partners, die het project mee in goede banen geleid hebben. Hieronder kan u het eindresultaat terugvinden.

De gemeente zal vanaf nu, steeds in overleg, het plan gebruiken voor praktische oplossingen te bieden aan de vooropgestelde problemen. De visie in het plan zal ook dienen als referentie bij grote wegenisprojecten. Het belang van het kind staat bij elke maatregel steeds centraal. We streven met alle partners naar een kwaliteitsvolle, aangename route naar school voor ieder kind!

Het uitvoeren van het schoolvervoerplan met bijhorende schoolroutekaart zal door zijn omvang in verschillende fasen gebeuren. Merksplas zal als gemeente echter blijven evolueren. Hierdoor zal een goede opvolging en regelmatige bijsturing van het plan noodzakelijk zijn. Door middel van evaluatie samen met de betrokken partners en input door derden kan het plan mee groeien met onze gemeente.

We willen graag iedereen die zich heeft ingezet voor dit project bedanken voor hun inzet en de goede samenwerking tijdens het traject! Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de provincie Antwerpen.

 

Datum van het bericht: woensdag 04 maart 2020
Alle nieuws