Naar inhoud

Bestrijding eikenprocessierupsen 2020

Foto rupsen
Het gemeentebestuur doet er alles aan om de hinder ten gevolge van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken.

De eikenprocessievlinder is een onschuldige zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die ernstige jeukhinder en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Niet enkel de rupsen, maar ook de verlaten nesten met oude vervellingshuiden kunnen hinder veroorzaken.

Het gemeentebestuur doet er alles aan om de hinder veroorzaakt door de eikenprocessierups tot een minimum te beperken. Vroeger zetten we vooral in op het wegbranden van nesten. Vanaf 2020 kiezen we ook voor andere werkwijzen en testen we een aantal nieuwe technieken uit. We maken ook gebruik van biologische bestrijding. Meer info over het plan van aanpak in de bestrijding vind je via deze link.


We gaan vooral nesten bestrijden op openbaar domein en belangrijke verbindingsroutes. Indien je melding wenst te maken van nesten op openbaar domein of privé domein dan kan dat via een e-loket.

Let op!  Bij grote hinder is het meer dan waarschijnlijk dat het gemeentebestuur niet in de mogelijkheid is om rupsen op privaat terrein te bestrijden!

Datum van het bericht: dinsdag 28 april 2020
Alle nieuws