Naar inhoud

Heraanleg Gezellestraat - Rodenbachstraat - Bevrijdingsstraat

Stwg op Turnhout
VanGeel Wegenbouw start op maandag 22 juni met de heraanleg van de Gezellestraat, Rodenbachstraat en Bevrijdingsstraat. Het zijn zeer ingrijpende werken waarbij zowel de riolering als de volledige rijbaan wordt aangepakt. De werken verlopen in 3 fasen.

Eerste fase

Deze fase start op maandag 22 juni en zal zo'n 8 werkdagen duren. In deze fase worden twee nieuwe rioolaansluitingen gemaakt. Eén op het kruispunt van de Leest met de Rodenbachstraat en één op het kruispunt van de Leest met de Bevrijdingsstraat. Er wordt één kruispunt tegelijk opgebroken, zodat de toegang tot de woonzone maximaal behouden blijft.


Gelijktijdig zal ook Telenet werken uitvoeren in de Leest. Tussen de huisnummers 22 en 56 zullen ze de distributie aanpakken die onder het voetpad loopt. De werfzone zal zich richten op het fietspad, het voetpad en de naastgelegen parkeerstrook. 


Voor het uitvoeren van beide werken wordt de rijrichting van rotonde Stolwerk naar rotonde Molenzijde afgesloten. Verkeer dat de Leest in wil zal omgeleid worden op rotonde Stolwerk richting de Leopoldstraat en Schuttershofstraat. De Leest blijft bereikbaar tot aan het kruispunt met de Bevrijdingsstraat. Fietsers en voetgangers kunnen de werken blijven passeren.

Ter hoogte van de werfzones aan de kruispunten wordt aan de fietsers gevraagd af te stappen en deze te voet te passeren.

Ter hoogte van de werken van Telenet wordt een veilige doorgang gemaakt zodat fietsers en voetgangers kunnen passeren.

De periode dat het kruispunt van de Leest met de Bevrijdingsstraat opgebroken is, zal de gemachtigd opzichter die de kinderen normaal daar overzet, opgesteld worden aan het kruispunt van de Leopoldstraat en de Albertstraat.
We raden fietsers en voetgangers komende van het rondpunt Stolwerk aan om via dit zebrapad veilig over te steken en zo via de Albertstraat naar de Bevrijdingsstraat en Qworzó te gaan. Stop en kijk goed uit wanneer je vanuit de Albertstraat de Bevrijdingsstraat wil inrijden, zodat je zowel de voetgangers, fietsers als auto's daar goed gezien hebt en zij jou.

Tweede fase

De tweede fase loopt van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020. Dan wordt de Leest volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Gezellestraat. In deze fase zal verkeer in beide richtingen mogelijk zijn tot aan de werfzone. Aan doorgaand verkeer wordt gevraagd een omleiding te volgen. Fietsers en voetgangers kunnen de werken steeds op een veilige manier passeren.

Deze fase start pas na het einde van het schooljaar. De Gezellestraat is een belangrijke toegangsweg naar Qworzó.

Derde fase

De derde en langste fase start na het bouwverlof op maandag 3 augustus 2020. In deze fase worden de wegeniswerken in de straten uitgevoerd. De aannemer zal de bewoners van de wijk informeren over de exacte timing en bijhorende hinder van deze werken.

De gemeente bespreekt met Qworzó steeds de veiligste route naar de schoolpoort. Deze kan meermaals wijzigen, afhankelijk van de voortgang van de werken. Werken met ingrijpende hinder worden zo veel mogelijk uitgevoerd tijdens schoolvakanties.


Het einde van deze fase kan nog niet geschat worden, gezien de vordering van de werken sterk afhangt van de weersomstandigheden.


Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de technische dienst van de gemeente via:

Technische.dienst@merksplas.be of 014 63 94 36

Datum van het bericht: maandag 15 juni 2020
Alle nieuws