Naar inhoud

Captatieverbod stroomgebied het Merkske en De Mark

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto Merkske
Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van het Merkske en De Mark op een zeer laag niveau. Daardoor mag er geen water meer uit opgepompt worden.

Waarom?


Als het debiet of de hoeveelheid water in het Merkske en De Mark verder achteruitgaat, zoals dat de voorbije weken het geval was, dan bestaat de kans dat door o.a. door zuurstofgebrek vissen sterven en/of het leven in het water verstoord wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen toegestaan:

  • Het beperkt oppompen van water voor het eigen vee dat buiten staat.
  • Het beperkt oppompen van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.


De einddatum van het verbod is nog niet bekend. Dit wordt opgeheven bij politiebesluit. De situatie van de waterlopen wordt nauwgezet opgevolgd.

Datum van het bericht: maandag 18 mei 2020
Alle nieuws