Naar inhoud

Captatieverbod waterlopen grondgebied Merksplas

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto pomp
Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van alle waterlopen in Merksplas op een zeer laag niveau. Daarom mag je er geen water meer uit oppompen.

Waarom?


Als het debiet of de hoeveelheid water in de Merksplasse waterlopen verder achteruitgaat, zoals dat de voorbije weken het geval is geweest, dan bestaat de kans dat door o.a. door zuurstofgebrek vissen sterven en/of het leven in het water verstoord wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen toegestaan:

  • Het beperkt oppompen van water voor het eigen vee dat buiten staat.
  • Het beperkt oppompen van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.


De einddatum van het verbod is nog niet bekend. Dit wordt opgeheven bij politiebesluit. De situatie van de waterlopen wordt nauwgezet opgevolgd.

Datum van het bericht: donderdag 04 juni 2020
Alle nieuws