Naar inhoud

Bekendmaking MER Milieubedrijf Beerse/Merksplas

Milieubedrijf
Onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Milieubedrijf Beerse/Merksplas in Merksplas.

Met schrijven d.d. 16 juni 2020 heeft het Team Mer van de Vlaamse Overheid – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten een beslissing genomen aangaande de plan-m.e.r.-plicht over het onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het Milieubedrijf Beerse/Merksplas te Merksplas. Het dossiers is behandeld onder het nummer SCRPL19031.


Op basis van de screeningsnota en de adviezen is het Team MER van mening dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat derhalve de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen op de website van de dienst MER (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank), op deze pagina en op het gemeentehuis geraadpleegd worden.

Raadpleeg hier de ontheffingsaanvraag  en de ontheffingsbeslissing.

Datum van het bericht: dinsdag 23 juni 2020
Alle nieuws