Naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek over minnelijke onteigening

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Onderzoek “de commodo et incommodo”

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Merksplas deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 28 september 2020 het voorlopig akkoord met de minnelijke onteigening door de gemeente Merksplas van de door de Regie der Gebouwen af te stoten landbouwgronden op Merksplas Kolonie heeft goedgekeurd.

De gemeenteraad stelde het “onteigeningsplan gronden Merksplas Kolonie”, opgemaakt volgens de wettelijke bepalingen, voorlopig vast op 28 september 2020.

De minnelijke onteigening betreft volgende percelen:

  • Sectie G, nr. 259C
  • Sectie G, nr. 344B
  • Sectie G, nr. 352E
  • Sectie G, nr. 388C

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis bij de dienst Omgeving van 7 oktober 2020 tot en met 6 november 2020.

Om het dossier in te kijken moet je een afspraak maken met de dienst Omgeving. Dit kan via e-mail omgeving@merksplas.be of telefonisch 014/63 94 30.

Bezwaren of opmerkingen kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas.

Datum van het bericht: woensdag 07 oktober 2020
Alle nieuws