Naar inhoud

Vogelgriep: informatie voor hobbyhouders van pluimvee en vogels

Foto's kippen
Bij enkele wilde vogels in kustgemeentenwerd vogelgriep vastgesteld. Daarom werden voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan met kippen, maar ook sierpluimveehouders en duivenmelkers.

Zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor je dieren

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Scherm je dieren af door ze op te sluiten in een hok of in een gebouw. Het is mogelijk om de dieren buiten te houden, maar dan moet het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten worden voor wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je je dieren binnen voederen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Daarbij mag je geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater

Strenge maatregelen voor evenementen of activiteiten met vogels

Ook worden alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels strenger gereguleerd, van zodra de maatregelen omtrent covid-19 dergelijke evenementen opnieuw toelaten. Dit is nodig om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Verzamelingen zijn alle evenementen of activiteiten waarbij vogels van verschillende hobbyhouders worden samengebracht, bijv. voor een tentoonstelling, een beurs of prijskamp, of – in het geval van sportduiven – wedstrijdvluchten.

Geen risico’s voor consumptie

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. U kan dus zonder problemen de eieren van uw dieren verder blijven gebruiken.

Meer info

U kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Datum van het bericht: maandag 16 november 2020
Alle nieuws