Naar inhoud

UPDATE Vogelgriep: informatie voor hobbyhouders van pluimvee en vogels

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto's kippen
Sinds 15/11 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van vogels moet binnen gebeuren zodat wilde vogels er niet bij kunnen.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft nog steeds van kracht

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren. 

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.


Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.


Meer info

Je kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen.

Datum van het bericht: vrijdag 08 januari 2021
Alle nieuws