Naar inhoud

IBO portaal van Departement Omgeving

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto plannen
NIEUW - Inspraakperiodes over projecten in je buurt op een rijtje – IBO Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:
IBO staat voor Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid maakte recent werk van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van :

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland


Surf naar de website

 

Via inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Enkel gewestelijke info

Let op! Voorlopig kan je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Meer info

Dienst omgeving

omgeving@merksplas.be

inspraak.omgeving.vlaanderen.be

Datum van het bericht: woensdag 23 juni 2021
Alle nieuws