Naar inhoud

Binnen-Bij-Boeren-dag op 28 september, een succes

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Leader
De GALT (gemeentelijke adviesraad land- en tuinbouw) heeft samen met Plattelandsklassen een Binnen-Bij-Boeren-dag georganiseerd. Dit Leaderproject, opgestart door vzw het Pleckske, vond plaats op dinsdag 28 september.

Binnen-Bij-Boeren-dag - Tekst voor in de nieuwsbrief

Met Binnen-Bij-Boeren-dag konden de kinderen van het 5de leerjaar gedurende een halve dag kennismaken met verschillende sectoren van de land- en tuinbouw. Ieder kind leert op school wat gezonde voeding is, maar waar komt die voeding nu eigenlijk vandaan? Met deze vraag in het achterhoofd konden de kinderen op verschillende standen een antwoord vinden. De sectoren die aan bod kwamen waren: varkens, mestvee, melkvee, kippen, geiten, aardbeien, klimaat, machines. Enthousiaste land- en tuinbouwers vertelden over hun product, hoe zij het voedsel dat elke dag op een bord belandt, produceren, wat ze mogen en wat ze niet mogen, welke inspanningen ze doen om milieu- en klimaatvriendelijk te werken. Verschillende vragen en weetjes kwamen aan bod: Wat is het lekkerste stuk vlees van de koe? Hoe komen kuikentjes uit het ei? Vanwaar komt de lekkere melk die we ’s morgens bij onze boterham drinken? Hoe smaakt geitenkaas? En nog veel meer. De kinderen mochten zelfs plaatsnemen in een tractor. Ook werd er aandacht besteed aan het klimaat: wat doet de land-/tuinbouwer nu al voor het klimaat?

Heel het gebeuren vond plaats op de geitenboerderij van de familie Verstraelen op de Witte-keiweg. We mochten alle klassen van het 5de leerjaar ontvangen van VBS Merksplas, Qworzo, Nautica en VBS Horizon Zondereigen. Op de geitenboerderij mochten de kinderen binnen kijken in de geitenstal, iets wat je niet elke dag kan doen. De kinderen waren dan ook onder de indruk.

Het was een leerrijke voormiddag, onder een stralende septemberzon.

Info

Vergunningendienst

Tinne Aerts

014/63 94 38

vergunningen@merksplas.be

Datum van het bericht: vrijdag 15 oktober 2021
Alle nieuws