Naar inhoud

Vogelgriep in Ravels: Merksplas valt binnen de bewakingsperimeter

Foto kip
In een pluimveebedrijf in Ravels werd het vogelgriepvirus vastgesteld. Rond het bedrijf werd een beschermingszone van 3 km afgebakend. Deze zone ligt volledig op het grondgebied van de gemeente Ravels. Daarnaast wordt er een bewakingszone van 10 km rond het pluimveebedrijf ingesteld.

In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels van toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.
👉🏼 In de bewakingszone (10 km): (op kaart in lichtblauw)

  1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt (bv. met een net).
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar ook wilde vogels toegang tot hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten onmiddellijk aan de LCE (Lokale Controle Eenheid) worden gemeld. De LCE provincie Antwerpen kan u bellen via het GSM nr. 0478 87 62 19 of mail naar Notif.ANT@favv.be.


Voor professionele pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen. Zij worden rechtstreeks op de hoogte gebracht door het FAVV. Je kan de maatregelen ook nalezen op hun website.


Je kan borden tegenkomen onderweg

Als je onderweg bent met de auto of met de fiets kan je borden tegenkomen. Als je zo'n bord passeert, wil dat zeggen dat je de perimeter binnenkomt. Dat is geen reden tot paniek. De borden geven enkel aan dat professionele of hobbyhouders van vogels en pluimvee binnen deze zone de maatregelen voor de bewakingszone moeten respecteren.

Datum van het bericht: donderdag 09 december 2021
Alle nieuws