Naar inhoud

Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Windturbine
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.

Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.


Meer informatie kan je terugvinden op: https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.


Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken op het gemeentehuis of stadhuis van de gemeente, bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel.


Bezorg je opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren
:

  • via het inspraakformulier op bovenstaande website

  • per post aan:


Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar: omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of bel je het gratis nummer 1700.

Datum van het bericht: woensdag 15 december 2021
Alle nieuws