Naar inhoud

Permanent ontrekkingsverbod voor water uit de Mark

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto De Mark
Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact.

Er mag geen water meer uit opgepompt worden

Daarom werd door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod ingesteld vanaf 1 januari 2022. Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren.

 

Om fauna en flora te beschermen bij droogte

Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal. Waar een onttrekkingsverbod geldt, en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kunt u raadplegen op de website van provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid.

Datum van het bericht: maandag 20 december 2021
Alle nieuws