Naar inhoud

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Bel- gisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 - 2027

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeen- schappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139.

De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, ei- land- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen.


Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een planmilieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.


Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. Je kan deze ook inkijken op het gemeentehuis.


Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij Plan-MER 0269 – EFMZVA

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel departement@lv.vlaanderen.be


Surf voor meer informatie over milieueffectrapportagenaar: omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Datum van het bericht: vrijdag 14 januari 2022
Alle nieuws