Naar inhoud

Help jij mee Oekraïense burgers opvangen?

Vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Tot nu toe schat de VN dat zo'n half miljoen Oekraïense burgers hun huizen hebben verlaten en opgevangen (zullen) worden door de buurlanden. Ook onze federale overheid en het Nationaal Crisiscentrum houden de vinger aan de pols.

Je hoorde allicht dat de federale overheid op zoek is naar crisisopvang voor personen die niet kunnen terugkeren naar Oekraïne. Onze gemeente begon daarom met het opstellen van een inventaris van adressen met mogelijke opvangplaatsen.


Heb je zelf beschikbare plaatsen of ken je een plek, dan kan je die aan ons doorgeven door dit digitale formulier in te vullen.


Momenteel weten we nog niet of we ook effectief crisisopvang nodig hebben en/of wanneer dat zou zijn. Het is afwachten hoeveel mensen er in België en in Merksplas zullen opgevangen worden. 


We willen iedereen van harte bedanken die hier de schouders wil onderzetten!

Datum van het bericht: woensdag 02 maart 2022
Alle nieuws