Naar inhoud

Lokaal materialenplan

In afwachting van een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, het Lokaal Materialenplan, loopt er een openbaar onderzoek vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022.

Tijdens deze periode kan je het ontwerpplan en de bijhorende plan-MER raadplegen op de milieudienst van de gemeente waar de documenten digitaal raadpleegbaar zijn via een computer. De documenten en een samenvattende brochure vind je ook op ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Datum van het bericht: woensdag 01 juni 2022
Alle nieuws