Naar inhoud

Openbaar onderzoek: opheffing Watering de Oostelijke Mark

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oostelijke Mark
De Vlaamse overheid heeft een ontwerpbesluit opgesteld betreffende de opheffing van de Watering de Oostelijke Mark. Daarbij zit ook een begeleidende nota over het toekomstige waterlopenbeheer met bijhorende kaart.
De Watering de Oostelijke Mark is een autonoom openbaar bestuur dat binnen de grenzen van haar werkingsgebied verantwoordelijk is voor het beheer van de waterlopen van tweede en derde categorie, en voor de eventuele grachten in haar beheer volgens de principes van het integraal waterbeleid.


In het verleden werden echter afspraken gemaakt met de gemeente Merksplas en de provincie Antwerpen over de uitvoering van het waterlopenbeheer. Dit wil zeggen dat de provincie en de gemeente in de praktijk reeds het beheer uitvoeren van respectievelijk de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie binnen de grenzen van de watering.


Van 12 augustus 2022 tot en met 10 september 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en begeleidende nota met bijhorende kaart.


Het ontwerpbesluit en begeleidende nota met bijhorende kaart kun je vanaf 12 augustus 2022 hier inkijken.


Je kan de documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij de dienst Omgeving van de gemeente Merksplas. Je kan hiervoor online een afspraak boeken, een telefonische afspraak maken via het nummer: 014 63 94 30 of een mail sturen naar de dienst Omgeving via: omgeving@merksplas.be.


Tot en met 10 september 2022 kun je je opmerkingen bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Merksplas. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.


Hoe je opmerkingen of bezwaren indienen?

Per brief

  1. Vermeld minstens je naam en adres.
  2. Verstuur je brief naar volgend adres:


Gemeente Merksplas

dienst Omgeving
Markt 1
2330 Merksplas

Datum van het bericht: vrijdag 12 augustus 2022
Alle nieuws