Naar inhoud

Stookoliecheque: hoe krijg je de toelage van 225 euro?

Aanvragen stookoliecheque
Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Daarom besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Laat je tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk leveren voor de verwarming van je hoofdverblijf, dan kan je de toelage van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan je per gezin één maal aanvragen. Het maakt niet uit of je in een eengezinswoning woont of in een flatgebouw.


Hoe vraag ik mijn vergoeding aan?

De toelage van 225 euro krijg je enkel als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welk formulier je moet kiezen hangt af van je woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.


Online aanvragen

Als je je vergoeding online aanvraagt, dan wordt die wel sneller verwerkt. Surf naar: stookoliecheque.economie.fgov.be en identificeer je daar digitaal (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).


Op papier aanvragen

Doe je de aanvraag liever op papier? Surf dan naar: economie.fgov.be en typ in de zoekbalk ‘stookoliecheque’. Je kan het document ook opvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel


Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Een aanvraag kan je indienen tot 10 januari 2023. De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je invulde op het formulier.


Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.
  • Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.


Meer informatie nodig?


Heb ik nog recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om te besparen om je energiefactuur. Zie je door de bomen het bos niet meer en wil je makkelijk te weten komen voor welke je nu juist in aanmerking komt? Surf dan naar: nl.surveymonkey.com/r/Energiemaatregelen.

Datum van het bericht: maandag 08 augustus 2022
Alle nieuws