Omgevingsvergunning voor verkavelen

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. 

Procedure

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraag je aan via het online Omgevingsloket. Indienen op papier is voor dit type aanvraag niet langer mogelijk. 

Meer info over nieuwe verkavelingen 

Bijstelling van een bestaande verkaveling 

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan bijgesteld worden. Dit is verplicht bij het wijzigen of opheffen van een verkaveling. 

Meer info over het bijstellen van een bestaande verkaveling

Naar top