Wil je ergens beroep tegen indienen?

Ben je niet akkoord met een genomen beslissing? Dan kan je een beroep indienen tegen die beslissing.

Hoe ga je te werk?

Een beroep in eerste aanleg indienen kan op 2 manieren:

  • Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket. Typ 'Merksplas' in en klik op het juiste OMV dossier waartegen je in beroep wil gaan.
  • Per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie van de provincie Antwerpen
dienst omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Online beroep indienen

Wanneer kan je beroep indienen?

Een beroepsperiode duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) beroepsschrift indienen. De vormvereisten voor een beroepsschrift kan je opvragen bij de dienst omgeving van je gemeente.

Naar top