Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Inhoud

Als je een uitbater bent van een gelegenheid die toegankelijk is voor het publiek, vermeld in het KB van 28 februari 1991 (restaurant, winkel, café, frituur groter dan 50m², bioscoop, sportzaal, …) moet je een objectieve aansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij voor je zaak. Deze specifieke verzekering is verplicht omwille van het risico dat de gemeenschap loopt bij brand of een ontploffing, ongeacht of je aansprakelijk bent of niet.

Procedure

Een verzekering objectieve aansprakelijkheid kan je afsluiten bij elke erkende verzekeringsmaatschappij.

Een attest van deze verzekering moet naar de burgemeester gestuurd te worden. Bij verbreking van de polis stelt de verzekeringsmaatschappij de burgemeester hiervan in kennis.

Let op!

Bij het ontbreken van een geldig verzekeringsattest wordt een proces-verbaal opgesteld door de politie. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Naar top