Onderwijscheque

Met de Onderwijscheque willen we maatschappelijk kwetsbare gezinnen ondersteunen met de betaling van de verplichte schoolkosten van hun kind(eren). Je moet voor elk kind een aparte aanvraag doen. Je kan je aanvraag doen via deze pagina van bij het begin van het schooljaar tot en met 30 november.

Wie komt in aanmerking?

 • kinderen en jongeren uit gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming;
 • kinderen en jongeren uit gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling;
 • een uitzondering kan gemaakt worden op advies van de sociale dienst, beslist op een Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Om in aanmerking te komen dienen kinderen te voldoen aan bijkomende voorwaarden: 

 • Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar die:
  • ingeschreven zijn in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het deeltijds onderwijs of het buitengewoon onderwijs
  • in Merksplas woonachtig zijn, behalve als ze een leefloon ontvangen van het OCMW van Merksplas. 

Waarvoor kan ik de onderwijscheque gebruiken?

 • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
 • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
 • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
 • sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext;
 • opvang en toezicht over de middag;
 • schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit.
Naar top