Ontlenen elektriciteitskasten

Heb je voor je evenement of activiteit elektriciteit nodig? Dan kan je bij de gemeente terecht voor het ontlenen van één of meerdere elektriciteitskasten.

Procedure

  1. Stuur een brief of e-mail naar de uitleendienst van de gemeente, minstens 30 dagen voor de start van je evenement.
  2. Geef duidelijk aan of er eventueel op een andere persoon of vereniging gefactureerd moet worden.
  3. Vooraleer we de elektriciteitskast plaatsen, moet je eerst een forfaitaire vergoeding betalen van 100 euro.
  4. Het verbruik per kWh (conform marktprijs) wordt gefactureerd nadat het evenement plaatsvond en na ophaling van de kast.

Digitaal loket

Naar top