Ophaling land- en tuinbouwfolie

De gemeente haalt land- en tuinbouwfolie op aan het bedrijf.

Wel sorteren

Lees de PDF onderaan deze pagina na om te weten te komen wat je mag meegeven. Sorteer de soorten folie zelf correct uit. Onze ophaaldienst doet dat niet voor je. Is de folie niet correct gesorteerd, dan nemen we die niet mee.

Kosten

De ophaling is gratis. Zorg er wel voor dat de folies goed droog en borstelschoon zijn. De gemeente betaalt per kg.

Wanneer?

We informeren alle land- en tuinbouwbedrijven tijdig. Je moet je telefonisch aanmelden, daarna verneem je de datum wanneer we de folie bij je ophalen. Hobbyisten kunnen zich opgeven bij de milieudienst om op de lijst te komen.

Downloads

Naar top