Procedure aanvraag evenement

Een evenement organiseren

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken.

De gemeente ondersteunt de organisatoren van evenementen die plaatsvinden op haar grondgebied. Maar zij moeten ook voldoen aan een aantal verplichtingen. Die worden opgelegd voor de veiligheid en om onnodige hinder te vermijden.

Welk evenement vraag je dan best aan bij de gemeente?

Organiseer je een fuif, concert/optreden, festival, voorstelling, sportactiviteit, braderij, (rommel)markt, buurtfeest… dat plaatsvindt op openbaar domein of op privéterrein en publiek toegankelijk is, dan is het nodig om een toelating aan te vragen via ons online evenementenplatform ‘EagleBe’.

Veel eenvoudiger aanvragen van evenementen

Naast het digitaal aanvragen van je evenement kan je ook je evenement opvolgen. Je doorloopt de stappen die relevant zijn voor jouw evenement en je kan je dossier op elk tijdstip opslaan, later vervolledigen of het in de toekomst opnieuw raadplegen en hergebruiken. Heel handig dus als je elk jaar wederkerende evenementen organiseert.

De vrijetijdsdienst behandelt jouw dossier

Ze verzamelen de nodige adviezen, leggen je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en ze brengen jou als organisator en alle betrokken diensten op de hoogte over de beslissing. Via e-mail word je op de hoogte gehouden over de verdere afhandeling van je aanvraag.

De belangrijkste voordelen van EagleBe op een rij (indien je een account aanmaakt)

  • Je kan je aanvraag altijd en overal indienen (pc, tablet, smartphone);
  • Je kan je oude aanvragen kopiëren en aanpassen om een nieuwe aanvraag in te dienen;
  • Je kan de status van je dossier zelf opvolgen;
  • Je kan meteen zien of er reeds andere zaken op het openbaar domein zijn ingepland waarmee je rekening moet houden.
Naar top