Processierupsen

Het gemeentebestuur doet er alles aan om de hinder ten gevolge van de eikenprocessierups tot een minimum te beperken. Naast het wegbranden van nesten, kiezen we tegenwoordig ook voor biologische bestrijding.

Levenswijze eikenprocessierups

De eikenprocessievlinder is een onschuldige zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. De rupsen zijn iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die ernstige jeukhinder en schade aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Niet enkel de rupsen, maar ook de verlaten nesten met oude vervellingshuiden kunnen hinder veroorzaken.

Tips

 • Vermijd alle contact en informeer ook je kinderen.
 • Draag kledij die hals, armen en benen bedekt wanneer je gras maait onder aangetaste eiken.
 • Vlak na de blootstelling kan je je huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen.
 • Daarna de huid en ogen goed spoelen met water.
 • Niet krabben of wrijven.
 • Was je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur).
 • Bij lichte symptomen: geen behandeling nodig.
 • Bij hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen).
 • Bij ernstige klachten: raadpleeg je huisarts.

Een nest processierupsen in een boom in je tuin?

Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. De gemeente bestrijdt enkel nesten op openbaar domein en belangrijke verbindingsroutes.

Een nest processierupsen op openbaar domein melden

Dat kan via ons e-loket onderaan de pagina. Heb je geen internet of computer? Dan kan je langskomen aan het onthaal van het gemeentehuis of bellen naar 014 63 94 00.

Tijdens bepaalde periodes is de overlast vaak groter dan de beschikbare mensen en middelen die we kunnen inzetten. Daarom bepaalt de gemeente een prioriteitenlijst aan de hand van verschillende criteria.

Wat met bomen naast gewestwegen?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet zwaar in op preventieve bestrijding van de eikenprocessierups en behandelde alle eiken langs de gewestwegen. Eventuele nabehandeling gebeurt uitsluitend na controle én door AWV. Hinderlocaties kan je melden via patrick.aerts@mow.vlaanderen.be.

Wat kan je zelf doen?

 • Richt je tuin in op natuurlijke wijze of behoud verwilderde hoekjes.
 • Hang nestkasten op voor vogels of vleermuizen.
 • Contacteer een externe aannemer. De gegevens van aannemers vind je hieronder.

Downloads

Naar top