Naar inhoud

Praktisch

Sportdienst

Markt 1

2330 Merksplas


GSM Sportcentum:0496 54 64 17

enkel tijdens openingsuren sporthal


tel. 014 63 94 43
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Meer info

Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie

Opening natuurloop

Op 23 juni 2021 werd de Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie officieel geopend door het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en de gemeenten Merksplas, Beerse en Rijkevorsel. 

De natuurloop bestaat uit 3 lussen in verschillende natuurgebieden. De afstanden (4,2 – 5,2 en 6,9) kunnen gecombineerd worden waardoor elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging vindt. De natuurgebieden tonen veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in de verschillende parcours.

Aan de ringgracht tegenover zaal De Kunstvrienden start de rode lus van 5,2 km doorheen Merksplas-kolonie. De blauwe lus van 6,9 km kan je starten vanaf de parking aan de Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ of de parking Blakheide (Beerse). Ter hoogte van het speelpleintje Poelberg (Rijkevorsel) start de groene lus van 4,2 km doorheen De Pomp. 

Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas.

Merksplas kolonie
Het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.

De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

Een plan van het traject kan je downloaden onderaan de pagina. Samen met alle andere loopomlopen in Vlaanderen is het traject ook terug te vinden op de website van Sport.Vlaanderen