Naar inhoud

Praktisch

Communicatie

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 50
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8.30 - 12.00
 Maandagavond: 18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag: 13.00 - 16.00

Jaarrekening en jaarverslag gemeente en OCMW Merksplas 2020

Financiën

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 


In het gemeentelijk jaarverslag vind je een leesbare en beknopte evaluatie van de werking van de verschillende gemeentediensten en adviesraden. Op basis van die informatie krijg je als lezer meer zicht over de bevoegdheden van de verschillende diensten en wat hun dagelijkse werking inhoudt.


Beide documenten worden jaarlijks gepresenteerd op de gemeente- en OCMW-raad van juni.


De jaarrekeningen kan je hieronder downloaden:


Het jaarverslag kan je hieronder downloaden: